Upprop

Härmed vädjar vi som stiftare om bidrag från alla potentiella givare som är intresserade av att stödja Insamlingsstiftelsen
ADHD-fonden.

Stiftelsens ändamål är att underlätta livet för personer diagnosticerade med ADHD och närliggande diagnoser, samt deras familjer.

ADHD-fonden bildades utifrån kunskapen kring hur hela familjen påverkas när en eller flera familjemedlemmar får en ADHD diagnos. Stressen är stor och stora delar av familjens tillvaro måste läggas om för att passa den drabbade. Det finns ett stort behov av stöd och hjälp till dessa familjer. Vårt fokus kommer därför vara på att anordna läger för drabbade och deras familjer eller andra riktade åtgärder. Vi kommer inte att dela ut medel till behövande utan man kommer i framtiden att kunna ansöka om att få vara med på våra anhörigläger med mera.

Genom detta upprop förklarar vi härmed att vi åtar oss att ta emot de pengar som kommer in med hjälp av detta upprop och att förvalta dem för angivet ändamål.

Insamlingsstiftelsen ADHD-fonden är religiöst och
partipolitiskt obunden.