Villkor BetterNow

Villkor ADHD-fonden

För donationer till Adhd-fonden med organisationsnummer 802481-2409 via BetterNow, gäller följande villkor.

1. Varumärke och copyright

Namnet Adhd-fonden med tillhörande logotyp ägs av Adhd-fonden och får inte användas av andra utan vårt medgivande.

Allt innehåll på Adhd-fondens profilsida och tillhörande projektsidor ägs av Adhd-fonden och får inte användas eller kopieras av andra utan Adhd-fondens medgivande. 

2. Återbetalningspolicy

Alla donationer är slutliga utom under exceptionella förhållanden. Det kan vara bedräglig användning av ditt kredit- eller betalkort eller motsvarande. Om ditt kreditkort har missbrukats, kontakta Adhd-fonden på info@adhdfonden.com.

3. Säkerhet vid donation

Kreditkortsdata hanteras av betaltjänstleverantören Clerahaus A/S, som lever upp till de högsta säkerhetsstandarderna och regleras av Finanstilsynet (den danska Finansinspektionen). Donationslösningen uppfyller PCI Level-2 standarder och all kommunikation om pengar och kortdata krypteras.

4. Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa villkor lyder under reglerna om tillsyn av insamlingsstiftelser via Länsstyrelsen. 

Om någon tvist uppstår ur eller i samband med dessa villkor kommer Stockholms Tingsrätt vara det enda behöriga organet att pröva målet.

5. Undantag till villkoren

Adhd-fonden förbehåller sig rätten att ändra dessa användningsvillkor då och då utan föregående meddelande till dig. Alla ändringar träder i kraft omgående. Du godkänner och samtycker till att det är ditt ansvar att granska dessa villkor och vara medveten om alla ändringar.